เวลาเปิดทำการ
    วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น.
   วันเสาร์ – อาทิตย์   ปิดบริการ


  Multimedia Room : Service Hours
     Mon. – Fri. on 8.00 am. – 4.30 pm.
  Sat. – Sun.    Closed.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ คริสต์ศาสนา นิกายโปรแตสแตนต์ในล้านนา
Dewald Memorial Library หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ


ห้องมัลติมีเดีย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 241255 ต่อ 7422 E-mail : lib@payap.ac.thผลงานสืบสานภูมิปัญญาชาวล้านนาอันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันผลงานเหล่านั้นยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความงดงามประณีตตลอดจนกระบวนการผลิตที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดชิ้นงานเหล่านี้ให้คงไว้จนถึงปัจจุบันค้นหากระบวนการและกรรมวิธีผลิตผลงานที่ทรงคุณค่านั้นได้โดยการชมผ่าน ระบบ Video On Demandวิดีโอ ออน ดีมานด์ คืออะไร
คือระบบการเรียกดูภาพยนตร์์หรือข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกดูรายการที่ตนเองสนใจ จะดู เวลาใดก็ได้..
..ดูข้อมูลเพิ่ิมเติมคลิก   Video On Demand