ตารางเวลาการใช้งานห้องกลุ่ม
วันที่ 17 , พฤษภาคม , 2018

รายละเอียดและอุปกรณ์ภายในห้อง( update เร็วๆนี้ )

กลับสู่ปฏิทินหลัก

17 , พฤษภาคม , 2018

เวลา
ช่วงละ 30 นาที

รายการใช้ห้อง
L412

รายการใช้ห้อง
L413

รายการใช้ห้อง
L422

รายการใช้ห้อง
L423

รายการใช้ห้อง
L427

รายการใช้ห้อง
L428

08.00 - 08.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
08.30 - 09.00 ว่าง รายละเอียด ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
09.00 - 09.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
09.30 - 10.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
10.00 - 10.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
10.30 - 11.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
11.00 - 11.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
11.30 - 12.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
12.00 - 12.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
12.30 - 13.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
13.00 - 13.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
13.30 - 14.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
14.00 - 14.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
14.30 - 15.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
15.00 - 15.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
15.30 - 16.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
16.00 - 16.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
16.30 - 17.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
17.00 - 17.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
17.30 - 18.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
18.00 - 18.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
18.30 - 19.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
19.00 - 19.30 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
19.30 - 20.00 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง