รายการจองใช้ห้องกลุ่ม L428
วันที่ 13 , กันยายน , 2017

 
เริ่มเวลา 08.30            สิ้นสุดเวลา 15.30
เรื่อง :   ใช้สอนนักศึกษา
   
รายละเอียด :   บัญชี การเงิน
     
จำนวนผู้ใช้ :   10 คน
     
ผู้ใช้ห้อง :   อ.พิกุล
     
สถานะ :   1
     
หน่วยงาน :   คณะบัญชี
     
ผู้รับจอง   05353632
     
     
     
    กลับสู่หน้าตารางเวลา