รายการจองใช้ห้องกลุ่ม L428
วันที่ 12 , กันยายน , 2017

 
เริ่มเวลา 08.00            สิ้นสุดเวลา 17.00
เรื่อง :   จองห้อง
   
รายละเอียด :   ใช้การนำเสนองานของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ปีที่6
     
จำนวนผู้ใช้ :   12 คน
     
ผู้ใช้ห้อง :   อ.จตุพร สุวรรณกิจ
     
สถานะ :   1
     
หน่วยงาน :   คณะเภสัชฯ
     
ผู้รับจอง   05133632
     
     
     
    กลับสู่หน้าตารางเวลา