รายการจองใช้ห้องกลุ่ม L423
วันที่ 7 , กันยายน , 2017

 
เริ่มเวลา 14.00            สิ้นสุดเวลา 16.00
เรื่อง :   จองห้อง
   
รายละเอียด :   ใช้การเรียนการสอน
     
จำนวนผู้ใช้ :   10 คน
     
ผู้ใช้ห้อง :   อ.มนัสวี รุ่งสุวรรณ
     
สถานะ :   1
     
หน่วยงาน :   คณะบริหารธุรกิจ
     
ผู้รับจอง   05133632
     
     
     
    กลับสู่หน้าตารางเวลา