รายการจองใช้ห้องกลุ่ม L413
วันที่ 6 , กันยายน , 2017

 
เริ่มเวลา 10.00            สิ้นสุดเวลา 11.30
เรื่อง :   ใช้สอนนักศึกษา
   
รายละเอียด :   ge208
     
จำนวนผู้ใช้ :   16 คน
     
ผู้ใช้ห้อง :   อ.กนิษฐา
     
สถานะ :   1
     
หน่วยงาน :   สาขาภาษา
     
ผู้รับจอง   05353632
     
     
     
    กลับสู่หน้าตารางเวลา