SET CORNER

Pic 1

Welcome

ยินดีต้อนรับสู่ มุมความรู้ตลาดทุน
SET Corner


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

Pic 2

SET Corner

      สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน มุมความรู้ตลาดทุน(SET Corner) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548    และทางสำนักหอสมุดได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางตลาดทรัพย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่โครงการประกวด กิจกรรมห้องสมุดในฝัน ปีพ.ศ 2549 และในปีพ.ศ 2551-2552 ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดในโครงการ  Living@SET Corner 2001 และ 20Best@SET Corner  ซึ่งทางสำนักหอสมุดได้รับรางวัล 20 Best ทั้งสองโครงการ และในปีพ.ศ 2552 สำนักหอสมุดฯ ได้รับรางวัล  Best Practice Tips 2008  และ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงการ “Top Ten Best Investment Hub@ SET Corner 2552”   ซึ่งก็ได้รับรางวัล Top Ten Best Investment Hub  

      ในปีการศึกษา 2553 นี้   สำนักหอสมุดได้มีการจัดกิจกรรม SET Corner 2010   เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ ประชาสัมพันธ์มุมSET Corner ที่มีการให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงเผยแพร่รากฐานความมั่นคงทางการเงิน การสร้างวินัยในการออมและรู้จักช่องทางการออมการลงทุน ให้นักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป

 

SET-TFEX Click2WIN 2010

Pic 6

กลับมาอีกครั้งกับเกมท้าทายความสามารถด้านการลงทุน สมัครแข่งขันฟรี!! เตรียมพิชิตเงินรางวัลกว่าล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำหนังสือ SET Corner

Pic 7

รวบรวมหนังสือที่น่าสนใจ ในแต่ละหมวดหมู่ ให้ผู้ใช้บริการได้อ่านบทคัดย่อ ..เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลือกหนังสือ