คริสตจักรจีน เชียงใหม่
สังกัด : คริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้ง : : 352/25 ถ. เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ :

ผู้นำคริสตจักร : ศจ. บุญชัย สุกัญจนศิริ

ประวัติความเป็นมา / ข้อมูลที่น่าสนใจ : คลิกที่นี่

Photo Gallery

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ :