คริสตจักรเด่นดำรงธรรม
สังกัด : คริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้ง : 270 บ้านเด่น ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053-241914

ผู้นำคริสตจักร : ผป.ชุมพล มณีกาญจน์

ประวัติความเป็นมา / ข้อมูลที่น่าสนใจ : คลิกที่นี่

Photo Gallery

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ : 1 มีนาคม 2554