คริสตจักรศิริวัฒนา
สังกัด : คริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053-110383

ผู้นำคริสตจักร : อศจ.ประสงค์ ทองเณร

ประวัติความเป็นมา / ข้อมูลที่น่าสนใจ : คลิกที่นี่

Photo Gallery

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ :