คริสตจักรธรรมประทีป
สังกัด : คริสตจักรภาคที่1

สถานที่ตั้ง : 20 หมู่ 2 ถ.ธนุษย์พงษ์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053-304019

ผู้นำคริสตจักร : ศจ.พิชาญ ชัยธิ

ประวัติความเป็นมา / ข้อมูลที่น่าสนใจ : คลิกที่นี่

Photo Gallery

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ :